Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý HrádokHľadať
 
 

Symboly obce

Heraldické symboly obce

Erb , pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické ( náuka o erboch ), vexilologické ( náuka o vlajkách ) a sigilografické ( náuka o pečatiach ) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

 

ERB, PEČIATKA A ZÁSTAVA OBCE STARÝ HRÁDOK

 

ERB OBCE

Popis heraldického znaku:

         Na zelenom štíte kolmo stojace biele ( strieborné ) poľnohospodárske náradie, lemeš s ostrím vľavo, s hrotom hore, čerieslo s ostrím vpravo s hrotom hore a kosák s oblúkom naľavo, v ktorom je žltý ( zlatý klas ).

erb.jpg

PEČIATKA OBCE

Popis strategického znaku:

         Kolopis pečiatky je ohraničený dvomi sústredenými kružnicami, z ktorých väčšia je tvarovaná tenšou čiarou:

pečiatka.jpg

Kolopis:

. OBEC . STARÝ . HRADOK .

je umiestnený v hornej časti medzikružia nad erbom tak, že písmená sú otočené do stredu pečiatky. Vnútornú hranicu medzikružia tvoria dve sústredené kružnice, z ktorých menšia je tvarovaná tenšou čiarou. Čiernobiela varianta erbu obce je umiestnená tak, že v najväčšej miere vyplňuje stred pečiatkového poľa, s pätou zasahuje do medzikružia.

 

VLAJKA, ZÁSTAVA A KORUHVA

Popis vexilologického znaku:

         Vlajka, zástava a koruhva obce Starý Hrádok je zelená, (Z), biela (B), zelená (Z), žltá (Ž), zelená (Z), biela (B),zelená (Z), biela (B), zelená (Z), osemkrát vodorovne ( pozdĺžne ) delená s pomerom farebných pruhov: 3Z:2B:2Z:2Ž:2Z:2B:2Z:2B:3Z.

         Vlajka má pomer strán 2:3 a je trojcípa, zástrihy sú vždy pravouhlé. Vlajka sa vyťahuje na stožiar pomocou lanka.

         Zástava je podobná vlajke, je však pripevnená k žrdi. Jej dĺžka v pomere ku šírke môže byť väčšia, ako pri vlajke. Je trojcípa, zástrihy sú pravouhlé.

         Koruhva má rovnaký tvar ako zástava, upevňuje sa však na priečne rahno a vyťahuje sa na stožiar pomocou lanka. Koruhva nemá stanovené pomery strán (dĺžka by však nemala byť väčšia ako 4x šírka). Je trojcípa, zástrihy sú vždy pravouhlé.

vlajka.jpg


 
ÚvodÚvodná stránka