Základné údaje o obci

Rozloha kat. územia: 656ha
Počet obyvateľov: 187
Nadmorská výška: 148 m.n.m.

 

Národnostné zloženie:

  • slovenská: 86,5%
  • maďarská: 13,5%

Náboženské vyznanie obyvateľstva:

  • rímskokatolícka cirkev: 37,6%
  • evanjelická cirkev: 39,3%
  • reformovaná kresťanská cirkev: 9%
  • svedkovia Jehovovi: 6,2%
  • bez vyznania: 7,9%

Región: Nitriansky, RZMO-Tekov, ZVT-HRON – mikroregión

Okres: Levice

I. písomná zmienka o obci pochádza z roku 1239

Archeologické nálezy dokazujú stopy osídlenia z mladšej doby kamennej. V stredoveku obec patrila do tekovskej stolice. Prvá písomná zmienka o obce Starý Hrádok (Oluar Iuxta Possesionem Similite Olvar Vocatam) pochádza z r. 1239, keď sa spomínajú dve obce – kráľovská a arcibiskupská. V uvedenom roku kráľ Belo IV. daroval zem svojich sokolníkov a rybárov ostrihomskému arcibiskupstvu. Túto darovaciu listinu potvrdil v r. 1476 kráľ Matej Korvín. Od roku 1342 patrila obec premontštrátskemu prepošstvu v Šahách a od roku 1388 bola súčasťou levického hradného panstva. V roku 1506 sa stáva majetkom rodiny Levických a neskôr rodiny Eszterházyovcov.

Po moháčskej bitke v r. 1526 sa na juh Slovenska na takmer jeden a pol storočia ustálila hranica dvoch rozdielnych civilizácií - kresťanskej a islamskej. Starý Hrádok sa stáva súčasťou tekovského náhije, tureckej územno – správnej jednotky. Vďaka tureckým daňovým súpisom sa dozvedáme, že v r. 1570 mala obec 9 usadlostí a platila ročnú daň 3000 akče. V roku 1664 tu už bolo zdanených 14 osôb v 11 domácnostiach. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Pestovali pšenicu, šošovicu, ľan, konope, chovali ošípané a zaoberali sa i včelárstvom. Z potreby zásobovať masy nádenných robotníkov a ich rodinných príslušníkov mal veľmi priaznivé podmienky rozvoj obchodu. V r. 1736 boli v Hrádku 4 a v r. 1746 už len dvaja obchodníci so soľou.

Po vydaní tolerančného patentu z r. 1781 cisárom Jozefom II. sa začali obnovovať protestantské cirkevné zbory, čo protestantom umožnilo stavať si kostoly. Klasicistický kostol reformovanej cirkvi v Starom Hrádku bol postavený v r. 1820. Patrí k typu sieňových protestantských kostolov so vstavanou emporou na troch pilieroch.

Dramatické udalosti vojen neobišli ani obyvateľov Starého Hrádku. Počas prvej svetovej vojny za vlasť padlo na fronte 6 vojakov a v II. sv. vojne 4 vojaci. Na ich počesť bola v kostole odhalená pamätná tabuľa s ich menoslovom.

Po II. sv. vojne mala obec 240 obyvateľov. Ich počet klesol v roku 1948 v dôsledku výmeny obyvateľstva medzi Československou a Maďarskou republikou. Do Maďarska bolo zo Starého Hrádku vysídlených 112 osôb a počet repatriantov, ktorí dostali v obci prídely, bol 85.

Od roku 1948 obec používa názov Starý Hrádok. V posledných 50. rokoch má počet obyvateľov klesajúcu tendenciu. Kým v roku 1961 mala 232 obyvateľov, dnes ich má 187.

Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.