Termíny zasadnutí

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva, rok 2013:

11. 3. 2013

10. 6. 2013

9. 9. 2013

9. 12. 2013

V prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie OZ.

Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.