Samospráva - zastupiteľstvo a komisie

Samospráva obce:
 
Starosta obce: Helena Szabóová
                     
 
Poslanci: Anna Belušová
  MUDr: Július Kiss
  Ing. Veronika Kováčová
  Michal Mladonický
  Ernest Šimko
                              
                                              
                                             
                                              
                                              

 

Hlavný kontrolór: Bc. Adriana Kovács
 
Samostatná referentka: Erika Gödölleyová (evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľností, stavebné povolenia, ohlásenie drobnej stavby...)
Komisie obecného zastupiteľstva:
 
Inventarizačná: Ing. Veronika Kováčová
  Anna Belušová
  Michal Mladonický

Komisia na ochranu verejného záujmu: Ing. Veronika Kováčová
  Anna Belušová
  MUDr. Kiss Július
  Michal Mladonický
  Ernest Šimko
                                            
Povodňová komisia: Ing. Peter Urbényi
  Anna Belušová
  MUDr. Kiss Július
  Michal Mladonický
  Ing. Veronika Kováčová
  Ernest Šimko
                                              
Komisia CO a KR: Anna Belušová
  MUDr. Kiss Július
  Michal Mladonický
  Ing. Veronika Kováčová
  Ernest Šimko
 
Komisia kultúty a športu: Anna Belušová
  Ing. Veronika Kováčová
  MUDr. Kišš Július
  Michal Mladonický
  Ernest Šimko
  František Nagy

 

Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.