Občianske združenie Radosť detí

OZ Radosť detí bolo založené v roku 2007. Je to dobrovoľné, mimovládne, verejnoprospešné a neziskové združenie, ktoré poskytuje priestor pre zapájanie verejnosti do záchrany kultúrnych pamiatok  v rámci rozvoja našej obce do kultúrno-spoločenských, športových, verejno-prospešných aktivít a sociálnej solidarity.

Cieľom združenia je koordinácia spoločných aktivít v prospech rozvoja obce, zachovania ľudovej architektúry, slovesnosti, tradícií typických pre náš región, zapojenie detí a mládeže do kultúrno-spoločenského diania v obci, rozvoj športu a telesnej výchovy.

Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.