Kalendár podujatí

Rok 2011

Marec 12. - Stretnutie s dôchodcami

Máj 7. - Cyklotúra ZVT-Hron

Spoločná akcia v rámci mikroregiónu ZVT-Hron, v spokupráci s cyklistami z partnerských obcí otvárame cyklosezónu popri rieke Hron.

Máj 29. - Deň detí

Oslavy MDD s bohatým programom pre našich najmenších obyvateľov

MDD 2011 Fotky nájdete tu!

Júl 2. - Splav Hrona (ZVT-Hron)

Zdolávanie Hrona pomocou exotických plavidiel

Júl 16. - Športový deň

Rôzne športové aktivity na tenisovom kurte a na vedľajších plohách

August 20.-21. -Dni obce

Podujatie najväčšieho formátu, prvý deň je na programe kultúrny program a sprievodné podujatia (gastronomické a športové aktivity), deň ukončí zábava pod holým nebom. Druhý deň sa začína ekumenickou bohoslužbou, spojenou s výstavou Božie dary zeme.

O občerstvenie je postarané!

August 27. - Odzvoňte prázdninám (ZVT-Hron)

Spoločné uzavretie cyklotrasy

December - Mikuláš

December 31.-Január 1. - Vítanie Nového roku

 

Okrem vyššie uvedených podujatí, vedenie obce na čele s p. starostkou Helenou Szabóovou sa snaží o organizovanie ďalších nových akcií a taktiež o skvalitnenie existujúcich podujatí.

Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.