Dokumenty

Zaverecny ucet 2017downloads: 58 | type:  | size: 4 kB

Celý dokument tu!

Vyrocna sprava 2017downloads: 56 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!!!

Zmluva ZSE fin. príspevok downloads: 102 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Rozvoj vidieka PROUNIONdownloads: 119 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Výberové konanie - hlavný kontrolórdownloads: 109 | type:  | size: 4 kB

Bakos zámerdownloads: 115 | type:  | size: 4 kB

Zlatner zmluva o diele 1downloads: 146 | type:  | size: 4 kB

Zmluva ZsVSdownloads: 207 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Zmluva kameradownloads: 210 | type:  | size: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá zmluva tu!

ISOLA BELLAdownloads: 211 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Kúpna zmluva Mladonickýdownloads: 278 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Czúdor zmluva - Dodatokdownloads: 278 | type:  | size: 4 kB

Zámer predaja majetku - Mladonickýdownloads: 288 | type:  | size: 4 kB

VÝZVA! - Starý Hrádok-ihriskodownloads: 38 | type: pdf | size: 397 kB
Vyrocna sprava 2017downloads: 52 | type: pdf | size: 462 kB
Zaverecny ucet 2017downloads: 54 | type: pdf | size: 481 kB
Zaverecny ucet 2016downloads: 262 | type: pdf | size: 450 kB
Vyrocna sprava 2016downloads: 243 | type: pdf | size: 656 kB
Závere?ný ú?et 2015downloads: 297 | type: pdf | size: 698 kB
ZOSTdownloads: 304 | type: pdf | size: 211 kB
Zámer predaja majetku - Mladonickýdownloads: 306 | type: pdf | size: 229 kB
Sadzobník miestnych poplatkov 2016downloads: 492 | type: pdf | size: 59 kB
Info o vo?bách 2016downloads: 448 | type: pdf | size: 103 kB
Info Választások 2016downloads: 406 | type: pdf | size: 104 kB
Výsledky volieb 2014downloads: 531 | type: pdf | size: 32 kB
PHSR pre obdobie 2014-2020 downloads: 620 | type: pdf | size: 3 MB
Vo?bu do zastupite?stiev 2014 (Kandidáti)downloads: 557 | type: pdf | size: 1 MB
Pozvánka Dni obce 2014downloads: 571 | type: pdf | size: 362 kB
Zámer predaja majetku obcedownloads: 647 | type: pdf | size: 335 kB
Rozpo?et na roky 2013-2014-2015downloads: 778 | type: pdf | size: 93 kB
Sadzobník miestnych poplatkov 2013downloads: 790 | type: pdf | size: 11 kB
Programový rozpo?et 2013downloads: 746 | type: pdf | size: 220 kB
Závere?ný ú?et 2012downloads: 743 | type: pdf | size: 176 kB
Oznámenie o za?atí konaniadownloads: 772 | type: pdf | size: 147 kB
Programový rozpo?et rok 2012downloads: 832 | type: pdf | size: 221 kB
Programový rozpo?et rok 2012 tabu?kadownloads: 878 | type: pdf | size: 204 kB
Závere?ný ú?et 2011downloads: 730 | type: pdf | size: 183 kB
Monitorovacia správa k programového rozpo?tu za 1. polrok 2011downloads: 1207 | type: pdf | size: 202 kB
PHSR Starý Hrádokdownloads: 974 | type: pdf | size: 556 kB
Štatút obce Starý Hrádokdownloads: 867 | type: pdf | size: 315 kB
Volebný program na roky 2010-2014downloads: 857 | type: pdf | size: 410 kB
Výro?ná správa za rok 2010downloads: 1010 | type: pdf | size: 208 kB
Územný plán obce Starý Hrádok
Oznam - Prerokovanie ÚPdownloads: 821 | type: pdf | size: 129 kB
ÚP Starý Hrádok textdownloads: 1418 | type: pdf | size: 659 kB
ÚP Komplný výkres ochrany prírody a tvorby krajinydownloads: 812 | type: pdf | size: 3 MB
ÚP Širšie vz?ahydownloads: 817 | type: pdf | size: 4 MB
ÚP Kompletný výkres funk?ného využitia územiadownloads: 832 | type: pdf | size: 2 MB
ÚP plynofikáciadownloads: 808 | type: pdf | size: 432 kB
ÚP Vodné hospodárstvodownloads: 794 | type: pdf | size: 438 kB
ÚP elektrifikácia a telekomunikáciedownloads: 804 | type: pdf | size: 439 kB
ÚP Komplexný urbanistický návrhdownloads: 867 | type: pdf | size: 842 kB
ÚP Dopravadownloads: 760 | type: pdf | size: 446 kB
ÚP Vyhodnotenie záberudownloads: 775 | type: pdf | size: 511 kB
Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.