Dokumenty

Zaverecny ucet 2017downloads: 46 | type:  | size: 4 kB

Celý dokument tu!

Vyrocna sprava 2017downloads: 44 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!!!

Zmluva ZSE fin. príspevok downloads: 89 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Rozvoj vidieka PROUNIONdownloads: 99 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Výberové konanie - hlavný kontrolórdownloads: 96 | type:  | size: 4 kB

Bakos zámerdownloads: 101 | type:  | size: 4 kB

Zlatner zmluva o diele 1downloads: 132 | type:  | size: 4 kB

Zmluva ZsVSdownloads: 194 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Zmluva kameradownloads: 197 | type:  | size: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá zmluva tu!

ISOLA BELLAdownloads: 197 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Kúpna zmluva Mladonickýdownloads: 257 | type:  | size: 4 kB

Celá zmluva tu!

Czúdor zmluva - Dodatokdownloads: 254 | type:  | size: 4 kB

Zámer predaja majetku - Mladonickýdownloads: 264 | type:  | size: 4 kB

VÝZVA! - Starý Hrádok-ihriskodownloads: 27 | type: pdf | size: 397 kB
Vyrocna sprava 2017downloads: 42 | type: pdf | size: 462 kB
Zaverecny ucet 2017downloads: 42 | type: pdf | size: 481 kB
Zaverecny ucet 2016downloads: 241 | type: pdf | size: 450 kB
Vyrocna sprava 2016downloads: 229 | type: pdf | size: 656 kB
Závere?ný ú?et 2015downloads: 272 | type: pdf | size: 698 kB
ZOSTdownloads: 282 | type: pdf | size: 211 kB
Zámer predaja majetku - Mladonickýdownloads: 283 | type: pdf | size: 229 kB
Sadzobník miestnych poplatkov 2016downloads: 468 | type: pdf | size: 59 kB
Info o vo?bách 2016downloads: 426 | type: pdf | size: 103 kB
Info Választások 2016downloads: 394 | type: pdf | size: 104 kB
Výsledky volieb 2014downloads: 515 | type: pdf | size: 32 kB
PHSR pre obdobie 2014-2020 downloads: 607 | type: pdf | size: 3 MB
Vo?bu do zastupite?stiev 2014 (Kandidáti)downloads: 543 | type: pdf | size: 1 MB
Pozvánka Dni obce 2014downloads: 555 | type: pdf | size: 362 kB
Zámer predaja majetku obcedownloads: 633 | type: pdf | size: 335 kB
Rozpo?et na roky 2013-2014-2015downloads: 765 | type: pdf | size: 93 kB
Sadzobník miestnych poplatkov 2013downloads: 776 | type: pdf | size: 11 kB
Programový rozpo?et 2013downloads: 730 | type: pdf | size: 220 kB
Závere?ný ú?et 2012downloads: 732 | type: pdf | size: 176 kB
Oznámenie o za?atí konaniadownloads: 756 | type: pdf | size: 147 kB
Programový rozpo?et rok 2012downloads: 818 | type: pdf | size: 221 kB
Programový rozpo?et rok 2012 tabu?kadownloads: 861 | type: pdf | size: 204 kB
Závere?ný ú?et 2011downloads: 712 | type: pdf | size: 183 kB
Monitorovacia správa k programového rozpo?tu za 1. polrok 2011downloads: 1188 | type: pdf | size: 202 kB
PHSR Starý Hrádokdownloads: 960 | type: pdf | size: 556 kB
Štatút obce Starý Hrádokdownloads: 851 | type: pdf | size: 315 kB
Volebný program na roky 2010-2014downloads: 844 | type: pdf | size: 410 kB
Výro?ná správa za rok 2010downloads: 993 | type: pdf | size: 208 kB
Územný plán obce Starý Hrádok
Oznam - Prerokovanie ÚPdownloads: 805 | type: pdf | size: 129 kB
ÚP Starý Hrádok textdownloads: 1402 | type: pdf | size: 659 kB
ÚP Komplný výkres ochrany prírody a tvorby krajinydownloads: 795 | type: pdf | size: 3 MB
ÚP Širšie vz?ahydownloads: 802 | type: pdf | size: 4 MB
ÚP Kompletný výkres funk?ného využitia územiadownloads: 819 | type: pdf | size: 2 MB
ÚP plynofikáciadownloads: 788 | type: pdf | size: 432 kB
ÚP Vodné hospodárstvodownloads: 783 | type: pdf | size: 438 kB
ÚP elektrifikácia a telekomunikáciedownloads: 790 | type: pdf | size: 439 kB
ÚP Komplexný urbanistický návrhdownloads: 849 | type: pdf | size: 842 kB
ÚP Dopravadownloads: 745 | type: pdf | size: 446 kB
ÚP Vyhodnotenie záberudownloads: 764 | type: pdf | size: 511 kB
Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.