Ukončenie projektu

Vyhodnotenie projektu „ Prázdniny, na ktoré sa nezabudne“

 

Dňa 14.7.2011 obec Starý Hrádok získala z Úradu vlády SR sekcie národnostných menšín finančnú podporu na projekt: „ Prázdniny, na ktoré sa nezabudne“. Cieľom projektu bolo vyplniť a užitočne stráviť voľný čas detí cigánskych ale aj ostatných, rozvíjať ich talent, zručnosť, pohybovú kultúru, správanie sa v kolektíve, estetické cítenie, umením vychovávať k umeniu, navzájom sa znášať.

Cez ROS-Levice sme sa nakontaktovali s remeselníčkami, ktorým sme predstavili projekt a jeho cieľ. Podrobne sme prediskutovali námety na činnosť, každá si vypracovala harmonogram činností pre deti od 4 – 15 rokov, zoznam potrebných pomôcok, materiálov a od 3.8.2011 sme začali projekt realizovať v priestoroch zasadačky Obecného úradu. Tvorivé dielne sme propagovali plagátmi, oznamami v miestnom rozhlase a cez webovú stránku obce.

3.8.2011 sa v zasadačke Obecného úradu zišlo 22 detičiek. Z ich očí žiarili radosť, očakávanie, ostýchavosť. Tri zručné remeselníčky si ich získali za krátky čas a detičky sa učili veciam, ktoré ich bavili, ktorými sa mohli pochváliť svojim rodičom a nechať si ich na pamiatku. Každý deň sa priúčali novým veciam, pracovali s rôznymi materiálmi a technikami, šili, navliekali, lepili, vŕtali, žehlili, vystrihovali, modelovali, sušili, piekli, maľovali, kreslili, vyšívali, spievali, naučili sa jednoduché krokové variácie,... Zohľadňovali sa vekové hranice a zručnosť detí. Medzi deťmi sa vytvárali nové priateľstvá, lebo tu boli okrem domácich detí aj deti z Bratislavy, z Nových Zámkov, z Levíc, aj z Nemecka. Trávili tu prázdniny u starých rodičov a okrem bicyklovania po uliciach a sedenia za počítačom mali možnosť aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas v kolektíve rovesníkov, priučiť na novým veciam, spoznávať rôzne druhy materiálov, pracovné techniky. Naučili sa aj z nepotrebných, vyhodených vecí a predmetov vyrobiť zaujímavé bytové doplnky, darčeky pre priateľov.

Uvedený projekt splnil svoj cieľ. Starí rodičia aj rodičia boli nadšení. Celý mesiac mali pre svoje ratolesti zabezpečený program. Chodili sa pozerať na ich výtvory, každý deň prekvapovali niečím novým. Obec sa postarala o občerstvenie a pitný režim detí.

Na projekt budú nadväzovať ďalšie aktivity. Niektoré zhotovené výrobky použijeme ako upomienkové darčeky pre dôchodcov, nacvičené pásma doplníme, docvičíme a budú vhodnou kultúrnou vložkou pri obecných podujatiach. Týmito aktivitami by sme chceli pokračovať aj v budúcom roku.

 

                                                                                              Helena Szabóová

                                                                                                 starostka obce
           
Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.