Poďakovanie predsedu ZMOS-u

Predseda ZMOS-u (Združenie miest a obcí Slovenska) formou elektrického listu vyjadril poďakovanie mestám a obciam za zodpovedný prístup k Sčítaniu obyvateľov, bytov a domov 2011. Samozsprávy tento cenzus zabezpečovali technicky i organizačne. Napriek tomu, že samotný proces sčítania bol od počiatku sprevádzaný určitými nepresnosťami, a dokonca rorozpormi na strane štátum mestá a obce ukážkovo zvládli to, čo sa od nich čakalo.

Pri sčítaní preukázali zodvpovednosť, pružnosť a vysokú profesionalitu. Poďakovanie patrí pracovníčke obecného úradu a sčítacej komisárke.

Copyright © 2009 WDT, s.r.o. | Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design by WDT, s.r.o.